stezka

Naši kotěcí stezku jsme si utvořily kombinací nové stupňované stezky pro skautský věk vydané Junákem a našimi vlastními, pro nás a oddíl nezbytnými body. Stezku plníme průběžně celý rok a minimálně nováčkovská zkouška je ta část stezky, kterou by každá světluška nejpozději do roka a půl v oddíle měla ovládat.

Po jejím splnění kotě může dostat svůj skautský šátek a zkoušku na táboře může zakončit slavnostním skautským slibem. Plnění stezky přes rok pomůže kotěti užít si tábor s výzvami a s jinými výhodami, které vypracovaná stezka přináší.

Je důležité, aby si každá světluška svou stezku opatrovala a nezapomněla si ji brát na schůzky se stezkovou tématikou, výpravy a v neposlední řadě na tábor. Stezku světluška dostává při vstupu do oddílu a měla by s ní pracovat minimálně do té doby, než oddíl opustí. Když stezku kotě ztratí, může se stát, že ji bude muset plnit od začátku.

Světluška uvnitř také najde body, se kterými ji mohou pomoci (nebo zkontrolovat a odškrtnout) její rodina nebo kamarádi.


Žádné komentáře:

Okomentovat